El dia 27 de Gener de 2015 hem formalitzat un acord de col·laboració entre Recupera’t i el Club Excursionista Trail Tarraco durant el 2015. Aquesta entitat es va crear l’any 2012 i compta en l’actualitat amb més de 200 socis. És un club molt actiu i amb molta presència als events esportius de les nostres comarques.

L’objectiu d’aquest acord és apropar els serveis de Recupera’t a tots els socis, oferir descomptes exclusius i establir una relació de benefici mutu.

Com a principals avantatges Recupera’t oferirà: 50% descompte en la primera visita de fisioteràpia, 10% en la resta de serveis (visites successives fisioteràpia, medicina esportiva i preparació física, dietètica i nutrició, podologia (estudis de la petjada), estudis biomecànics del ciclista (Retül). A part d’això es donarà preferència a l’assistència a xerrades i cursos que s’organitzin durant l’any. Es poden dissenyar xerrades o monogràfics específics a petició de la direcció del CE Trail Tarraco.

Podeu veure més detalls de l’acord a:

http://www.cetrailtarraco.org/2015/01/nuevo-acuerdo-con-recuperat.html