El pròxim 14 de desembre, a Recupera’t celebrem jornada de portes obertes sobre la preparació física i entrenament personal, però què és cada cosa i quins beneficis té comptar amb aquest tipus de serveis?

Tot i que ambdues pràctiques ajuden l’esportista a arribar a una condició física optima, són conceptes diferents.

Preparació física

És la part de l’entrenament que busca posar l’esportista en el millor estat de forma possible, optimitzant les seves aptituds naturals i desenvolupant al màxim les seves qualitats físiques, per mitjà d’exercicis sistemàtics, graduals i progressius.

Dita preparació compta amb dues etapes, una de general i una altra d’específica.

La primera consisteix a treballar aspectes generals, que afavoreixen les capacitats de l’atleta en qualsevol esport, com la força, la resistència, la velocitat, la flexibilitat, els reflexos…

L’especifica en canvi, com el seu nom indica, consisteix a desenvolupar les qualitats físiques, grups musculars i adequacions del treball a les necessitats particulars d’una determinada activitat esportiva.

Entrenament personal

Per altra banda, l’entrenament personal és un servei orientat a posar a la disposició del client la tecnologia, recursos i temps dels nostres professionals qualificats, amb la finalitat d’aconseguir els millors resultats en el menor temps, de forma efectiva i segura.

Per tant, tenir cura del cos no ha de ser un fet simplement estètic sinó que està íntimament relacionat amb la salut, i per això, l’esport s’ha de practicar habitualment. A més, en el cas de sofrir una lesió, com a complement del tractament fisioterapèutic és imprescindible treballar també la zona afectada per prevenir problemes futurs. De fet, un entrenament individualitzat i continuat ens permetrà prevenir lesions i enfortir el nostre cos.

Recupera‘t busquem la màxima eficiència en els processos, la màxima eficàcia en els resultats i els mínims riscos per a la salut física dels nostres clients.

Abans, realitzem un examen físic previ per saber el punt de partida a partir del qual desenvolupar l’estratègia i sobre la que configurarem el programa d’entrenament. Òbviament, aquest programa anirà variant a mesura que es vagin assolint resultats, d’aquesta manera es pot fer una projecció controlada, progressiva i segura, evitant lesions i males praxis.