preparacio fisica
preparacio fisica

01.

Preparació Física

entrenament esportiu
entrenament esportiu reus

TREBALLEM PER RECUPERAR

LA TEVA SALUT

A l’hora de planificar els entrenaments ens basem en els requeriments fisiològics de cada especialitat per obtenir resultats òptims.

Després de conèixer l’esportista (objectius, nivell, experiència, edat, …) determinem el model d’entrenament a seguir. Es realitza una prova d’esforç per determinar les zones d’entrenament de cada esportista. Aquest resultats ens permeten que la planificació de la preparació física sigui adequada i personalitzada.

Confeccionem la preparació d’entrenament (micro cicles) de cada esportista i s’envia per correu electrònic. Mantenim un contacte continu amb l’esportista, establint un feedback setmanal de l’entrenament mitjançant un full de control de les sessions, via telèfonica o per correu electrònic. Això ens permet un control exhaustiu de les pautes assenyalades i així complir amb els objectiu marcats, modificant i corretgin els entrenaments en cas de necessitat.

La nutrició de l’esportista és clau en tot aquest procés. És per aquest motiu que oferim assessorament nutricional per als esportistes en tots els períodes de la temporada segons els seus objectius i necessitats.

Els passos que seguim per començar amb la preparació dels entrenaments són els següents:

Entrevista personal prèvia
Qüestionari esportiu de l’individu
Definició dels objectius
Elecció del model de planning
Proves d’esforç en camp segons l’especialitat (VAM, PAM, VO2 max, test de lactat, …)
Amb totes aquestes dades assegurarem un pla d’entrenament fet a mida de l’esportista.

Per a consultes específiques sobre Medicina Esportiva contactar a través de

biomec@fisiorecuperat.com