psicología deportiva
psicología deportiva

01.

Psicologia Esportiva

psicología esportiva
psicología deportiva reus

TREBALLEM PER RECUPERAR

LA TEVA SALUT

Els esportistes i equips consagrats basen el seu desenvolupament sobre els aspectes tècnics, físics i mentals. Treballar sobre aquests punts en forma coordinada és sinònim d’alt rendiment.

Psicotraining s’ocupa de l’entrenament mental: adquirir les millors pràctiques de la dinàmica mental de l’alt rendiment esportiu i comptar amb eines capaces de generar ments disposades a aconseguir els més alts estàndards.

L’alt rendiment mental:

  • La importància de l’aspecte mental, les variables que ho conformen i la seva sinèrgia amb el tècnic i el físic.
  • La visió: Definició, valor i causa principal del desenvolupament i millora.
  • La confiança en les capacitats pròpies. L’avantatge de la fortalesa mental.Estratègies de motivació.
  • Estratègies de motivació

 

Factors clau que influeixen en l’alt rendiment:

  • Les emocions: saber gestionar-les.
  • Els errors (feedback): com manejar-los i prendre les millors decisions en moments desfavorables.
  • El disseny d’objectius.
  • La concentració i l’atenció.

Per a consultes específiques sobre Medicina Esportiva contactar a través de

psico@fisiorecuperat.com