Revisió mèdica esportiva

Una revisió mèdica esportiva (tipus I) es realitza amb l’objectiu d’estendre un certificat mèdic d’aptitud per a la pràctica esportiva, per tal d’obtenir la llicència esportiva que permeti l’exercici de l’activitat física o d’esport a Catalunya.

En aquest reconeixement es duen a terme diferents estudis i proves:

  • Anamnesi: recopilació dels antecedents mèdics i quirúrgics i tòxics
  • Antropometria: pes, talla, índex de massa corporal i plecs cutanis.
  • Mobilitat: exploració de l’aparell locomotor.
  • Podoscòpia estàtica
  • Aparell cardiorespiratori
  • Auscultació cardíaca, freqüència cardíaca i pressió arterial
  • Electrocardiograma (ECG)
  • Espirometria (si és necessari)

Després d’aquestes proves, el professional mèdic decidirà si calen altres proves complementàries. Si sou esportistes de més de 35 anys o bé realitzeu càrregues importants d’entrenament cal realitzar a més, una prova d’esforç amb monitorització contínua (VFME Tipus IIA, IIB O III, de la Guia PEFS).

 

Prova d’esforç

Per altra banda, una prova d’esforç (també es coneix com prova mèdica esportiva de tipus IIA o Ergonometria) es tracta d’una prova que inclou totes aquelles proves i exàmens de la revisió mèdica de tipus I amb la diferència que, en la tipus II, l’electrocardiograma és diferent.

En una revisió mèdica tipus I l’electrocardiograma és en repòs mentre que en la de tipus 2, es duu a terme en esforç.

Què vol dir en esforç? En aquest cas, l’esportista se sotmetrà a un esforç progressiu i monitoritzat amb un tipus de programa que permet calcular els paràmetres de control de la salut i del rendiment esportiu.

A Recupera’t estem acreditats pel Departament de Salut de la Generalitat i tenim conveni amb la Federació Catalana de Futbol. A banda, també disposem de tot l’equipament necessari per realitzar totes les proves necessàries i comptem amb professionals mèdics autoritzats a efectuar les proves d’esforç amb total seguretat.

És important recordar-vos que qualsevol esportista ha de fer-se una prova de salut periòdicament.

Si l’objectiu és assegurar-se que sou aptes per a la pràctica esportiva, recomanem ferla prova anualment. En canvi, si l’objectiu principal és programar els entrenaments i tenir més informació sobre el teu rendiment, recomanem fer-se la prova després de cada cicle d’entrenament, aproximadament de 2 a 4 proves a l’any.